KC SA-KC10013

KC SA-KC10013

SKU: SKU SABAH

2'(2Door)Wall Kitchen Cabinet

Model Code: KC SA-KC10013
Selling price : RM 249
Monthly (x24) : RM 19

 

2Door Wall Kitchen Cabinet

Model Code: KC SA-KC10014
Selling price : RM 329
Monthly (x24) : RM 25

 

2Door Wall Kitchen Cabinet

Model Code: KC SA-KC10015
Selling price : RM 379
Monthly (x24) : RM 29

 

3'Low (Corner) Kitchen Cabinet

Model Code: KC SA-KC10016
Selling price : RM 829
Monthly (x24) : RM 65

 

3'Low Kitchen Cabinet

Model Code: KC SA-KC10017
Selling price : RM 499
Monthly (x24) : RM 39

 

4'(2Door+3Drawer)Low Kitchen Cabinet

Model Code: KC SA-KC10018
Selling price : RM 749
Monthly (x24) : RM 59

 

51/2'(3Door+3Drawer)Low Kitchen Cabinet

Model Code: KC SA-KC10019
Selling price : RM 879
Monthly (x24) : RM 69

 

21/2'(2Door Glass)Wall Kitchen Cabinet

Model Code: KC SA-KC10020
Selling price : RM 629
Monthly (x24) : RM 49